Mitt namn är Jenny. Jag har alltid varit passionerad för jämlikhet, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Genom åren förstod jag att den passionen även innefattade hästarnas individualitet och uttryckssätt. Det var även genom den resan jag fann mig själv och vägen till självläkning. Tillsammans med hästarna som vägledare blir vår egen väg och själsliga utveckling tydligare att se.

Jag är utbildad i Mio-terapi (5år ) av Emelie Cajsdotter och hästflocken som lever hos henne. Emelie arbetar som djurkommunikatör och är även praktiserande inom alternativ medicin. Utbildningen har skapats genom de samtal Emelie har haft med djur sedan över 20 år. Utbildningens fokus ligger på Kommunikativ ridning (även kallad Mio-ridning), kommunikativt arbete vid hand, djurkommunikation, beröringsterapier för läkande, flockdynamik samt hästens roll som andlig vägledare till människan. Utöver utbildningen så har jag själv varit  elev hos Emelie, både med min häst samt med andra hästar, sedan sommaren 2013 och plockar stor del av min filosofi i möten med hästar från det jag lärt mig i de sammanhangen.

Jag är även utbildad i ACT terapi (Acceptance and commitment therapy) , som ofta kallas tredje vågens KBT. Kärnan i arbetet är att  lära sig vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, vilket även inkluderar jobbiga känslor och händelser. Denna filosofi ligger nära mindfulnessbaserad terapi som också lägger ett starkt fokus på att acceptans och närvaro i nuet. Det ger mig en bra grund att stå på för att kunna stötta i de processer vi människor går igenom när vi vågar möta oss själva, med hästen som spegel.

Jag har också en bakgrund som pedagog och  arbetar sedan flera år tillbaka med att utbilda inom MR-frågor, bemötande och inkludering. Jag besitter en hög hbtqi-kompetens, samt har stor erfarenhet av att möta tjejer/kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa.