På gården Friskeröd har Emelie Cajsdotter med flera skapat en fristad för djur. Verksamheten drivs ideellt och är alltså beroende av stöd utifrån.

På Friskerörd råder ett icke-hierarkiskt synsätt som är grunden i allt bemötande av djuren. De flesta djur som bor där har hamnat där som en sista utväg istället för avlivning. Verksamheten drivs ideellt och är alltså beroende av inkomster och stöd utifrån. Ett sådant stöd har kommit att bli höfadderskap. Man blir då fadder för hela verksamheten, där just hö är en stor utgift. Om du vill veta mer om verksamheten på gården Friskeröd gå in på  www.emeliecajsdotternaturmedicin.n.nu/