Mitt namn är Jenny Gustafsson. Jag har alltid varit passionerad för mänskliga rättigheter och allas rätt till sin egen individualitet och allas rätt till att uttrycka sin egen sanning. Genom åren förstod jag att den passionen även innefattade hästarnas individualitet och uttryckssätt. Det var även genom den resan jag lärde mig att jag bär på en inre sanning som bidrar till min självläkning, om jag tillåter mig att se den. Tillsammans med hästarna som vägledare blir den läkande sanningen tydligare att se.

Utbildad Mio-terapeut genom en tvåårig utbildning för Emelie Cajsdotter. Emelie arbetar som djurkommunikatör och är även praktiserande inom alternativ medicin. Utbildningen har skapats genom de samtal Emelie har haft med djur sedan över 20 år. Utbildningens fokus ligger på Kommunikativ ridning (även kallad Mio-ridning), kommunikativt arbete vid hand, flockdynamik samt hästens roll som andlig vägledare till människan. Utbildningen är färdig i november 2019. Utöver utbildningen så har jag själv varit  elev hos Emelie, både med min häst samt med andra hästar, sedan sommaren 2013.

Jag är även utbildad i ACT terapi (Acceptance and commitment therapy) , som ofta kallas tredje vågens KBT. Kärnan i arbetet är att  lära sig vara närvarande i stunden och acceptera alla delar av livet, vilket även inkluderar jobbiga känslor och händelser. Denna filosofi ligger nära mindfulnessbaserad terapi som också lägger ett starkt fokus på att acceptans och närvaro i nuet

Jag har också en bakgrund som pedagog och  arbetar sedan flera år tillbaka med att utbilda företag, myndigheter och skolor i bemötande och inkludering. Jag besitter en hög hbtq-kompetens, samt har stor erfarenhet av att möta tjejer/kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa.